Nehoda na svahu

Stala sa nehoda.
Vieš, ako postupovať?

 

Nenecháme ťa v tom. Lyžovačka sa môže v momente zmeniť na zápas o život. Prečítaj si, ako postupovať pri rôznych situáciách, ktoré môžu na svahu nastať. A nezabudni tieto informácie zdieľať aj s tvojimi kamošmi.

 • Svoju totožnosť preukazuj len polícii.
 • Vždy žiadaj, aby prevádzkovateľ zjazdovky spísal záznam o nehode.
 • Nepodpisuj nič, čomu nerozumieš! Ak máš pochybnosti, dopíš k svojmu podpisu napr. „záznamu v cudzom jazyku nerozumiem“.
 • Nepriznávaj svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu Unionu. V žiadnom prípade nič neplať, a to ani čiastočne.
 • Ku každej svedeckej výpovedi si zaobstaraj podpis svedka.
 • Vypýtaj si kópie všetkých dokumentov, ktoré boli spísané. Uschovaj si ich spolu s účtami za ošetrenie, lekárskymi správami, prípadne účtom za honorár advokáta.
 • Ak nechceš, aby sa riešenie udalosti vlieklo, dôkladne vyplň potrebné tlačivá, prilož všetky doklady a obratom pošli aj tie, o ktoré ťa Union dodatočne požiada pri riešení udalosti. Čím skôr tak urobíš, tým skôr ti budú vyplatené peniaze z poistenia.
 • Vypýtaj si kontaktné údaje osoby, ktorá ti škodu spôsobila (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo), názov poisťovne, v ktorej má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, číslo poistnej zmluvy.
 • Zisti tiež údaje ďalších účastníkov nehody a svedkov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo). Nezabudni na ich svedecké výpovede.
 • Vždy žiadaj, aby prevádzkovateľ zjazdovky spísal záznam o nehode. Nehodu čo najpodrobnejšie popíš.
 • Zabezpeč akékoľvek iné dôkazy, napríklad foto a video dokumentáciu škôd (zlomené palice, lyže a pod.).
 • V prípade, že si zranený a potrebuješ zabezpečiť ošetrenie, požiadaj svojich kamarátov, aby kontaktovali asistenčnú službu Eurocross. Rovnako by mali tvoji priatelia ostať na mieste nehody a zabezpečiť potrebné dokumenty (vyššie) a ohlásili nehodu prevádzkovateľovi zjazdovky.
 • Ak poškoden‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ý/á potrebuje prvú pomoc, poskytni mu ju. Ak potrebuje ošetrenie profesionálov, počkaj s ním/ňou až do príchodu záchranárov.
 • Zabezpeč dokumentáciu nehody (svedkovia, foto, video a pod.) a doplň svoju verziu výpovede. Vždy žiadaj kópiu všetkých záznamov.
 • Ak sa nehoda stala v zahraničí, obráť sa na asistenčnú spoločnosť Eurocross a skonzultuj s ňou danú situáciu. Na slovenských zjazdovkách zavolaj najprv Horskú záchrannú službu a potom Zákaznícke centrum Union poisťovne.
 • Ak sa necítiš vinný / spoluvinn‎‎ý, pri zranení alebo pri škodách väčšieho rozsahu, oznám nehodu polícii a vyžiadaj si policajnú správu.
 • Neuznávaj svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu Union poisťovne. V žiadnom prípade nič neplať a to ani čiastočne.
 • Nepodpisuj žiadny dokument, ktorého obsahu nebudeš rozumieť, resp. k podpisu uveď „nerozumiem uvedené¬mu“.
 • Informuj poškodeného aj políciu o tvojom poistení a daj im kontakt aj na asistenčnú spoločnosť Eurocross.

Vrátil si sa domov. Čo teraz?

 

 1. Oznám svoju nehodu z lyžovačky Unionu:
  • Vyplň tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti“ a prilož k nemu naozaj všetky doklady, ktoré v súvislosti s touto udalosťou máš.
  • Dodaj aj doklady, o ktoré ťa Union požiada dodatočne. Ak boli pri udalosti spôsobené škody na majetku alebo na zdraví niekoho iného, prilož k oznámeniu aj policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zjazdovky o nehode, výpovede svedkov a fotodokumentáciu
  • Ak si mal úraz, presne popíš, ako sa to stalo, a čo bolo jeho príčinou.
 2. Odošli všetky dokumenty do poisťovne, a počkaj na vyjadrenie oddelenia likvidácie.

Asistenčná služba Eurocross
(k dispozícii 24 hod.)

+420 2 9633 9644

Slovenská horská záchranná
služba (k dispozícii 24 hod.)

18 300

Call centrum Union poisťovne
(Po – Pia: 08:00 – 18:00)

0850 111 211

Expl0ited stojí pred veľkou výzvou

Youtuber Expl0ited prijal výzvu Unionu a chce stať sa skutočným snowboarďákom. Počas 3 mesiacov na sebe tvrdo maká pod dozorom tých najlepších. Zahoď chipsy, nahoď tepláky a trénuj s nami.

Pozrieť prípravu