Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Asistenčná služba Eurocross
(k dispozícii 24 hod.)

+420 2 9633 9644

Slovenská horská záchranná
služba (k dispozícii 24 hod.)

18 300

Call centrum Union poisťovne
(Po – Pia: 08:00 – 18:00)

0850 111 211

  • číslo poistnej zmluvy
  • tvoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo)
  • adresu miesta, na ktorom sa nachádzaš
  • stručný popis tvojej situáci
  • v prípade potreby ti poradí pri riešení núdzovej situácie
  • vyhľadá a odporučí ti najbližšie zdravotnícke zariadenie v zahraničí
  • zariadi platbu za tvoje ošetrenie alebo pobyt v nemocnici
  • v prípade hospitalizácie ti tlmočí z cudzieho jazyka informácie od ošetrujúceho lekára
  • zaistí ti návrat domov, pokiaľ si nemohol využiť predpokladaný dopravný prostriedok
  • zaistí telefonické tlmočenie pri styku s políciou a so zahraničnými úradmi

Stala sa nehoda,
čo teraz ?

 

Nenecháme ťa v tom. Ponúkame ti užitočné tipy a inštrukcie, ktoré využiješ pri nehode na svahu.

Expl0ited stojí pred veľkou výzvou

Youtuber Expl0ited prijal výzvu Unionu a chce stať sa skutočným snowboarďákom. Počas 3 mesiacov na sebe tvrdo maká pod dozorom tých najlepších. Zahoď chipsy, nahoď tepláky a trénuj s nami.

Pozrieť prípravu