Čo robiť, ak ti niekto
spôsobil škodu?

 1. Vypýtaj si kontaktné údaje osoby, ktorá ti škodu spôsobila (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo), názov poisťovne, v ktorej má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane čísla poistnej zmluvy.

 2. Zisti kontaktné údaje ďalších účastníkov nehody a tiež svedkov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo). Nezabudni na ich svedecké výpovede.

 3. Zabezpeč zápis prevádzkovateľa zjazdovky o nehode.

 4. Zabezpeč akékoľvek iné dôkazy, napríklad foto a video dokumentáciu škôd (zlomené palice, lyže a pod.) a nehodu čo najpodrobnejšie popíš.

 5. V prípade, že si zranený, požiadaj svojich blízkych alebo známych, aby ostali na mieste nehody a zabezpečili body uvedené vyššie plus ohlásili nehodu na polícii.

lyžiar

Čo robiť, ak si spôsobil škodu niekomu inému?

 1. Ak poškodená osoba potrebuje lekársku pomoc, počkaj s ním až do príchodu záchranárov.

 2. Zabezpeč dokumentáciu nehody (svedkovia, foto, video a pod.) a doplň svoju verziu výpovede. Trvaj na vydaní kópie záznamu o nehode.

 3. Ak sa nehoda stala v zahraničí, obráť sa na svoju asistenčnú spoločnosť Eurocross a skonzultuj s ňou danú situáciu. Na slovenských zjazdovkách zavolaj na Horskú záchrannú službu a Zákaznícke centrum Union poisťovne.

 4. Ak sa necítiš vinný alebo odmietaš spoluvinu, oznám nehodu polícii.

 5. Informuj poškodeného aj políciu o svojom poistení a daj im kontakt aj na svoju asistenčnú spoločnosť.

Tieto dôležité kontakty si ulož
a maj ich vždy poruke

Eurocross: +420 2 9633 9644
Horská záchranná služba: 18 300
Zákaznícke centrum Union poisťovne: 0850 111 211
Asi sa pýtaš, čo vlastne robí taká asistenčná spoločnosť.
Nuž, vybaví za teba niektoré veci, ktoré ti uľahčia riešenie celej situácie:

 • vyhľadá a odporučí ti najbližšie zdravotnícke zariadenie v zahraničí,
 • zariadi platbu za tvoje ošetrenie alebo pobyt v nemocnici,
 • v prípade hospitalizácie ti tlmočí z cudzieho jazyka informácie od ošetrujúceho lekára,
 • zaistí ti návrat domov, pokiaľ si nemohol využiť predpokladaný dopravný prostriedok,
 • zaistí telefonické tlmočenie pri styku s políciou a so zahraničnými úradmi,
 • v prípade potreby ti poradí pri riešení núdzovej situácie.

Keď sa rozhodneš obrátiť sa na asistenčnú spoločnosť, maj pripravené tieto info:

 • číslo poistnej zmluvy,
 • tvoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo),
 • adresu miesta, na ktorom sa nachádzaš,
 • stručný popis tvojej situácie.
lyžiar

Praktické rady ako pre teba

 • Rozhodne trvaj na spísaní záznamu o nehode prevádzkovateľom zjazdovky.
 • Rozhodne tu platí staré známe, aby si nepodpisoval nič, čomu nerozumieš (či už z jazykových alebo právnych príčin)!
 • Vypýtaj si kópie všetkých papierov, ktoré sa vyhotovili.
 • Svoju totožnosť preukazuj len polícii.
 • Ak máš zlé tušenie a pochybnosti, uveď svoj nesúhlas v slovenčine vedľa svojho podpisu.
 • Uschovaj si všetky dokumenty, účty za ošetrenie a lekárske správy.
 • Ku každej svedeckej výpovedi si zaobstaraj podpis svedka.
domček

Vrátil si sa domov.
Čo teraz?

 1. Oznám svoje nešťastie (poistnú udalosť) z lyžovačky Union poisťovni.

 2. A teraz papierovačky. Vyplň tlačivo Oznámenie škodovej udalosti a prilož k nemu naozaj všetky doklady, ktoré v súvislosti s touto udalosťou máš. Dodaj aj doklady, o ktoré ťa Union požiada. Ak boli pri udalosti spôsobené škody na majetku alebo na zdraví niekoho iného, prilož k oznámeniu aj policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zjazdovky o nehode, výpovede svedkov a fotodokumentáciu.

 3. Ak si mal úraz, presne popíš, ako sa to stalo a čo bolo jeho príčinou.

Pozor! Ak nechceš, aby sa riešenie udalosti vlieklo, starostlivo vyplň potrebné tlačivá, prilož všetky potrebné doklady a obratom pošli aj tie, o ktoré ťa Union dodatočne požiada. Čím skôr tak urobíš, tým skôr ti budú vyplatené peniaze z poistenia.

icon

Anjeli „svažní“ vo vašom stredisku

Zisti, kde a kedy budú na teba naši anjeli dávať pozor. Ak chceš mať na svahu istotu, že je tvoja lyžiarska výbava a poistenie s „kostolným poriadkom“, navštív náš stan na Kia Snow Show 2018 vo vybraných lyžiarskych strediskách.

Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našej webstránky a na zobrazovanie relevantnej reklamy. Ďalším využívaním tejto stránky nám dávate súhlas na používanie všetkých typov cookies. Ak nesúhlasíte so spracúvaním vašich cookies, môžete si upraviť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači.
Viac info tu

Ok