Čo robiť, ak ti niekto
spôsobil škodu?

 1. Vypýtaj si kontaktné údaje osoby, ktorá ti škodu spôsobila (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo), názov poisťovne, v ktorej má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane čísla poistnej zmluvy.

 2. Zisti kontaktné údaje ďalších účastníkov nehody a tiež svedkov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo). Nezabudni na ich svedecké výpovede.

 3. Zabezpeč zápis prevádzkovateľa zjazdovky o nehode.

 4. Zabezpeč akékoľvek iné dôkazy, napríklad foto a video dokumentáciu škôd (zlomené palice, lyže a pod.) a nehodu čo najpodrobnejšie popíš.

 5. V prípade, že si zranený, požiadaj svojich blízkych alebo známych, aby ostali na mieste nehody a zabezpečili body uvedené vyššie plus ohlásili nehodu na polícii.

lyžiar

Čo robiť, ak si spôsobil škodu niekomu inému?

 1. Ak poškodená osoba potrebuje lekársku pomoc, počkaj s ním až do príchodu záchranárov.

 2. Zabezpeč dokumentáciu nehody (svedkovia, foto, video a pod.) a doplň svoju verziu výpovede. Trvaj na vydaní kópie záznamu o nehode.

 3. Ak sa nehoda stala v zahraničí, obráť sa na svoju asistenčnú spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic a skonzultuj s ňou danú situáciu. Na slovenských zjazdovkách zavolaj na Horskú záchrannú službu a Zákaznícke centrum Union poisťovne.

 4. Ak sa necítiš vinný alebo odmietaš spoluvinu, oznám nehodu polícii.

 5. Informuj poškodeného aj políciu o svojom poistení a daj im kontakt aj na svoju asistenčnú spoločnosť.

Tieto dôležité kontakty si ulož
a maj ich vždy poruke

EuroCorss Assistance Czech Republic: +420 2 9633 9644
Horská záchranná služba: 18 300
Zákaznícke centrum Union poisťovne: 0850 111 211
Asi sa pýtaš, čo vlastne robí taká asistenčná spoločnosť.
Nuž, vybaví za teba niektoré veci, ktoré ti uľahčia riešenie celej situácie:

 • vyhľadá a odporučí ti najbližšie zdravotnícke zariadenie v zahraničí,
 • zariadi platbu za tvoje ošetrenie alebo pobyt v nemocnici,
 • v prípade hospitalizácie ti tlmočí z cudzieho jazyka informácie od ošetrujúceho lekára,
 • zaistí ti návrat domov, pokiaľ si nemohol využiť predpokladaný dopravný prostriedok,
 • zaistí telefonické tlmočenie pri styku s políciou a so zahraničnými úradmi,
 • v prípade potreby ti poradí pri riešení núdzovej situácie.

Keď sa rozhodneš obrátiť sa na asistenčnú spoločnosť, maj pripravené tieto info:

 • číslo poistnej zmluvy,
 • tvoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo),
 • adresu miesta, na ktorom sa nachádzaš,
 • stručný popis tvojej situácie.
lyžiar

Praktické rady ako pre teba

 • Rozhodne trvaj na spísaní záznamu o nehode prevádzkovateľom zjazdovky.
 • Rozhodne tu platí staré známe, aby si nepodpisoval nič, čomu nerozumieš (či už z jazykových alebo právnych príčin)!
 • Vypýtaj si kópie všetkých papierov, ktoré sa vyhotovili.
 • Svoju totožnosť preukazuj len polícii.
 • Ak máš zlé tušenie a pochybnosti, uveď svoj nesúhlas v slovenčine vedľa svojho podpisu.
 • Uschovaj si všetky dokumenty, účty za ošetrenie a lekárske správy.
 • Ku každej svedeckej výpovedi si zaobstaraj podpis svedka.
domček

Vrátil si sa domov.
Čo teraz?

 1. Oznám svoje nešťastie (poistnú udalosť) z lyžovačky Union poisťovni.

 2. A teraz papierovačky. Vyplň tlačivo Oznámenie škodovej udalosti a prilož k nemu naozaj všetky doklady, ktoré v súvislosti s touto udalosťou máš. Dodaj aj doklady, o ktoré ťa Union požiada. Ak boli pri udalosti spôsobené škody na majetku alebo na zdraví niekoho iného, prilož k oznámeniu aj policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zjazdovky o nehode, výpovede svedkov a fotodokumentáciu.

 3. Ak si mal úraz, presne popíš, ako sa to stalo a čo bolo jeho príčinou.

Pozor! Ak nechceš, aby sa riešenie udalosti vlieklo, starostlivo vyplň potrebné tlačivá, prilož všetky potrebné doklady a obratom pošli aj tie, o ktoré ťa Union dodatočne požiada. Čím skôr tak urobíš, tým skôr ti budú vyplatené peniaze z poistenia.

icon

Anjeli „svažní“ vo vašom stredisku

Zisti, kde a kedy budú na teba naši anjeli dávať pozor. Ak chceš mať na svahu istotu, že je tvoja lyžiarska výbava a poistenie s „kostolným poriadkom“, navštív náš stan na Kia Snow Show 2018 vo vybraných lyžiarskych strediskách.